Za nedoločen čas (do pisnega preklica) naročam revijo HORIZONT.

Naročnino za 12 mesecev bom poravnal/poravnala v znesku 39,50 evra.

PLAČNIK
Prejemnik
Revijo Horizont pošlji na drugi naslov
NAROČNIK/PREJEMNIK